EURO-CIU 2019 Wrocław
Tematyka

25-27 KWIETNIA 2019

Spotkanie we Wrocławiu ma na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką wad słuchu i sposobem użytkowania implantów słuchowych oraz zacieśnienie więzi i nawiązywanie porozumienia między europejskimi stowarzyszeniami użytkowników implantów.

Na dni otwarte dla słuchaczy zapraszamy 25 i 26 kwietnia.

25 kwietnia
Będzie to dzień otwierający Sympozjum, poświęcony zagadnieniom medycznym. Usłyszymy m.in. o zasięgu problemu niedosłuchu oraz jego wpływie na pacjentów i ich rodziny. Następnie odbędzie się dyskusja panelowa na temat programów implantów w Europie oraz szereg prelekcji w obszarze badań słuchu i zastosowania implantów. Dzień zakończy dyskusja z udziałem pacjentów na temat ich oczekiwań dotyczących leczenia.

26 kwietnia
Drugi dzień poświęcony będzie rehabilitacji i tematom społecznym. Odpowiednie dopasowanie procesora dźwięku i muzykoterapia w implantach słuchowych to tylko niektóre kwestie, jakie chcemy poruszyć. Oprócz typowo medycznych zagadnień skupimy się również na metodyce nauczania osób z implantami słuchowymi oraz ich pozycji na rynku pracy. Na koniec części otwartej Sympozjum użytkownicy implantów słuchowych podzielą się z słuchaczami własnymi spostrzeżeniami.

Ostatni dzień poświęcony będzie wewnętrznym rozmowom (General Assembly) przedstawicieli europejskich stowarzyszeń.

Bądź z nami

Wybitni specjaliści z całej Europy, bardzo ważne tematy, bezcenna wymiana doświadczeń, nowe kontakty z użytkownikami implantów z Polski i zagranicy.

Jeżeli jesteś:

  • użytkownikiem implantu słuchowego,
  • członkiem rodziny użytkownika,
  • osobą cierpiącą na niedosłuch lub głuchotę,
  • lekarzem,
  • logopedą, rehabilitantem,
  • nauczycielem,
  • studentem medycyny,

po prostu musisz tu być.

Przerwy kawowe w cenie udziału w konferencji
Uczestnictwo w konferencji
120 PLN

za osobę

Rejestracja zamknięta

Skontaktuj się z nami
jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji

#eurociu2019

Obserwuj nas i dziel się używając hashtaga

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym

Rejestracja zamknięta