EURO-CIU 2019 Wrocław
Prelegenci

Monika-Lehnhardt-Goriany

Dr. Dr. h.c. Monika Lehnhardt-Goriany,
przewodnicząca Komitetu Naukowego,
prezes Fundacji Lehnhardt

Dr. Dr. h.c. Monika Lehnhardt-Goriany urodziła się w Wiedniu i ukończyła tamtejszy uniwersytet, uzyskując tytuł doktora w zakresie filologii, psychologii i filozofii. W 1987 r. Założyła firmę Cochlear Europe w Bazylei. Będąc dyrektorem naczelnym (CEO) w latach 1987-1999, Cochlear Europe powiększyła się z dwóch do siedemdziesięciu pracowników, a dodatkowe biura zostały otwarte w Londynie i Hanowerze. W 1999 roku zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, zajmując kierownicze stanowisko w zakresie rozwoju biznesu i relacji z klientami. Od 2002 roku jest przewodniczącą Fundacji Lehnhardt. Jest autorką wielu publikacji o zróżnicowanej tematyce nt. implantów słuchowych na poziomie technicznym, audiologicznym i rehabilitacyjnym. W lipcu 2007 r. Otrzymała tytuł doktora honoris causa Międzynarodowej Akademii Otorynolaryngologii – Chirurgii głowy i szyi w Sankt Petersburgu. Obecnie realizuje się zawodowo w Fundacji Lehnhardt, pomagając dostarczać implanty słuchowe dzieciom w krajach WNP.

teresa_amat_kwadrat

Teresa Amat,
prezes Europejskiego Stowarzyszenia
Użytkowników Implantów Ślimakowych EURO-CIU

Ukończyła studia filologii lingwistycznej oraz terapii mowy na uniwersytecie w Barcelonie. Przez 10 lat jako logopeda zajmowała się rehabilitacją pacjentów w klinice wszczepiającej implanty ślimakowe, a ostatnie 20 lat poświęciła pracy w hiszpańskiej federacji stowarzyszeń zajmujących się sprawami pacjentów korzystających z implantów ślimakowych (AICE), której jest członkiem założycielem. Równolegle jest doradcą ds. dostępności w organach hiszpańskiej administracji państwowej i regionalnej, a także – samorządu miasta Barcelony. Występuje jako konsultant w pracach nad regulacjami prawnymi dotyczącymi dotyczących integracji osób cierpiących na głuchotę. Wielokrotnie organizowała kongresy, sympozja, konferencje i warsztaty poświęcone życiu, leczeniu i rehabilitacji osób niesłyszących. Jako prelegent dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wydarzeń organizowanych w Europie i krajach Ameryki Łacińskiej.

Shelly-Chadha

Dr. Shelly Chadha,
szefowa Programu Zapobiegania Niedosłuchowi i Głuchocie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Dr. Shelly Chadha odpowiada za działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie chorób oraz ochrony słuchu. Jest otolaryngologiem i ekspertką zdrowia publicznego z Indii, a przed objęciem obecnego stanowiska pracowała jako profesor otolaryngologii na Uniwersytecie Maulana Azad w New Delhi.  Jej obecne działania koncentrują się na problematyce związanej z utratą słuchu oraz sposobom jej zapobiegania. Zajmuje się także przyznawaniem pierwszeństwa kwestiom związanym z ochroną oraz wspomaganiem słuchu u osób cierpiących na niedosłuch (m.in. poprzez dofinansowanie aparatów oraz implantów słuchowych). Jest również merytorycznym wsparciem dla krajów w zakresie opracowywania strategii nt. ochrony słuchu oraz rozwoju technologii w tej dziedzinie oraz wytycznych do ich wdrażania.

Sandro Burdo

Dr. Sandro Burdo
Chirurg Szpitala Bassini w Mediolanie, Konsultant w dziedzinie Otologii,
Konsultant Naukowy włoskiego Stowarzyszenia Free to Hear

Dr. Sandro Burdo jest absolwentem wydziałów Chirurgii i Medycyny na Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie w 1981 r. uzyskał specjalizację z audiologii medycznej. W trakcie swojej kariery zawodowej wykonał ponad 1300 implantacji (w tym ponad 400 obustronnych). Pracował jako profesor na uniwersytetach w Mediolanie, Rzymie i Varese oraz jako konsultant zarówno dla instytucji rządowych, narodowych mediów, jak i globalnych korporacji. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych oraz ponad 300 prezentacji naukowych wygłoszonych na kongresach naukowych w kraju i na świecie. Obecnie jest Konsultantem Otologicznym oraz chirurgiem specjalizującym się w implantach ślimakowych w Otologic Group w Piacenzie oraz Szpitalu Dziecięcym w Mediolanie. Swoją niechirurgiczną działalność zawodową kontynuuje w Varese.

Laszig

Prof. Dr. Dr. h.c. multi Roland Laszig
Szef Uniwersyteckiej Kliniki Otorynolaryngologii we Freiburgu, dyrektor jednego z największych programów implantów ślimakowych w Europie

Prof. Dr. Dr. h.c. multi Roland Laszig urodził się w 1951 r. Od 1984 r. pracował jako rezydent, a następnie adiunkt na wydziałach Otorynolaryngologii w Hamburgu i Hanowerze. Uzyskał również specjalizacje z Chirurgii Plastycznej i Alergologii. Zasiada w Zarządzie Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, a także jest Honorowym Członkiem Towarzystw Otolaryngologów w Słowacji, Grecji, Czechach, oraz Hiszpanii. Kieruje Kliniką ORL we Fryburgu i jest dyrektorem jednego z największych programów implantów ślimakowych w Europie. Autor licznych publikacji na temat implantów ślimakowych i telemedycyny oraz recenzent w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak „HNO”, „Cochlear Implant International”, „The Lancet”, „Ear and Hearing”.

Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. n. med.
dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu
w Kajetanach

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński jest twórcą i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Jest pionierem programu implantów słuchowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – w 1992 r. jako pierwszy w tym regionie dokonał wszczepienia implantu ślimakowego, przywracając słuch głuchej osobie. W 2002 roku, jako pierwszy na świecie, wykonał operację wszczepienia implantu ślimakowego u osoby dorosłej w częściowej głuchocie autorską metodą PDCI (z ang. partial deafness cochlear implantation), a dwa lata później, w 2004 r., tę samą operację u pierwszego na świecie dziecka. Jest autorem i współautorem ponad 1000 prac naukowych, około 2500 wystąpień naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych o zasięgu światowym w obszarze medycyny dotyczącym otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii.

18.02.2015 Poznan . Laryngolog prof. Witold Szyfter .
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
Kierownik Kliniki Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej UM
w Poznaniuw latach 2000-2018
Współorganizator i koordynator medyczny Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków UM w Poznaniu i WOŚP

Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter – w latach 2000-2018 kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Katedry  Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, należącej do Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, która 11-krotnie została uznana za najlepszy oddział laryngologiczny w Polsce. Współorganizator i koordynator medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 2010 razem z zespołem uczestniczy w Światowych Dniach Chirurgii Live. W 2013 r. wszczepił tysięczny implant ślimakowy; sam program istnieje w Klinice już od ponad 25 lat.

nadine cochard square

Nadine Cochard
koordynator programu implantów słuchowych na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala Purpan w Tuluzie,
audiolog i logopeda

Nadine Cochard jest logopedą oraz koordynatorem programu implantów słuchowych dla dzieci, prowadzonego przez Profesora Bernarda Fraysse i Profesora Oliviera Deguine’a (oddział Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej) w szpitalu Purpan w Tuluzie od 1989 roku. Przez 20 lat była przewodniczącą grupy GEORRIC, francuskojęzycznej grupy badawczej ds. rehabilitacji oraz dopasowania implantów słuchowych oraz była współprzewodniczącą (z dr Marie-Noëlle Calmels) 12. Europejskiego Sympozjum na temat implantów słuchu u dzieci w Tuluzie (członek komitetu naukowego ESPCI od 2015 r.). Na co dzień zajmuje się kwalifikacją bardzo małych dzieci przed implantacją, dopasowaniem procesora po implantacji oraz późniejszą opieką nad dziećmi i ich rodzicami. Pracuje nad rozwojem sieci z lokalnymi strukturami, które zajmują się rehabilitacją i edukacją dzieci z implantem słuchowym, a także prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest także nauczycielką w Szkole Zaburzeń Języka i Mowy na Uniwersytecie Medycznym w Tuluzie oraz w Szkole Cahorsa, zajmującej się protetyką słuchu.

EJP

Eulalia Juan Pastor
tłumacz audiowizualny i audiolog, Szpital Publiczny Son Llátzer
w Palma de Mallorca

Eulalia Juan Pastor jest absolwentką Uniwersytetu Balearów (pedagogika terapeutyczna, zaburzenia mowy i słuchu, problemy ze słuchem u dzieci), oraz podyplomowych studiów z zakresu audiologii na Uniwersytecie w Salamance. Od początku swojej kariery zajmuje się terapią dzieci głuchych oraz ich rodzin. W 1989 r. po raz pierwszy miała okazję pracować z dzieckiem z implantem słuchowym; od tego czasu kontynuuje swoją pracę jako konsultant w zakresie implantacji. Pracuje również w publicznym szpitalu Son Llátzer w Palma de Mallorca jako tłumacz audiowizualny i audiolog.

Jozef-Mierzwinski

Dr n. med. Józef Mierzwiński
Ordynator Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy

Dr n. med. Józef Mierzwiński – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1989), od 1990 r. pracownik Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy (od 2010 r. jego Ordynator). Doskonale znany w środowisku lekarzy oraz użytkowników implantów słuchowych jako utalentowany chirurg oraz empatyczny lekarz, angażujący się w wiele akcji społecznych, podejmowanych z inicjatywy zaimplantowanych pacjentów. Uczestnik wielu zagranicznych staży (m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii oraz USA), a także organizator licznych konferencji szkoleniowych oraz kursów dla lekarzy laryngologów. Jeden z wiodących specjalistów przeprowadzających operację wszczepienia implantu.

Maria-Rotkiel

Maria Rotkiel
psycholog, terapeutka rodziny i par, autorka poradników psychologicznych, ekspert w mediach i kampaniach społecznych

Maria Rotkiel jest psychologiem, terapeutką rodzinną, terapeutką par, trenerką motywacyjną rozwoju zawodowego i osobistego, certyfikowaną terapeutką poznawczo-behawioralną, specjalistką public relations, trenerką biznesu, dydaktykiem, doradcą zawodowym i osobistym, publicystką. Prowadzi praktykę psychologiczną, terapeutyczną i trenerską, specjalizując się w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym i motywacyjnym. Prowadzi między innymi terapię uzależnień, terapię zaburzeń nastroju i terapię rodzinną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi warsztaty i wykłady z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, treningi kompetencji wychowawczych dla rodziców i pedagogów, szkolenia z zakresu mediacji i negocjacji oraz psychologii biznesu, zarządzania zespołem, interwencji kryzysowej, terapii poznawczo – behawioralnej, terapii grupowej oraz terapii par i rodzinnej. Autorka poradników psychologicznych, prowadząca programy telewizyjne, ekspert w mediach oraz kampaniach społecznych.

Sue-Archbold

Dr. Sue Archbold
nauczyciel osób niesłyszących, jedna
z założycieli The Ear Foundation, koordynator Programu Implantów Ślimakowych Nottingham

Dr. Sue Archbold nauczała osoby niesłyszące oraz była jednym z założycieli „The Ear Foundation” w 1989 roku, stając się koordynatorem programu „Nottingham Cochlear Implant”. Dzięki zebraniu szerokiej gamy długoterminowych danych wynikowych z implantacji ślimakowej, opracowała systemy zarządzania, publikowane następnie w szeroko recenzowanych czasopismach i książkach. Badała problemy ważne dla rodzin, dzieci i dorosłych z ubytkiem słuchu. W 2016 roku, jako prezes „The Ear Foundation”, przeszła na emeryturę, jednak nadal czynnie działa w przestrzeni publicznej na rzecz osób z ubytkiem słuchu, m. in. poprzez pracę Spend2Save z „The Ear Foundation” i „EURO-CIU”.

Zdzislawa-Orlowska-Popek

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
polska filolog oraz terapeutka mowy, współautorka podręczników i ćwiczeń
do języka polskiego dedykowanych głuchym dzieciom,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek – jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

kaczynska

Barbara Kaczyńska
koordynator programu muzykoterapii
w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Kierownik Zakładu Muzykoterapii oraz Zespołu Naukowej Dokumentacji Filmowej w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą.
Muzykoterapeuta NMT Uniwersytetu w Toronto oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2015 roku jest kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” organizowanego przez Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego.
Jest także współautorką nowatorskiego programu: „Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka”, wykorzystywanego w rehabilitacji osób po przebytych zaburzeniach słuchu. Ponadto współautor tekstów i muzyki skomponowanej w ramach programu „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”.
W wolnych chwilach czynnie śpiewa i koncertuje.

Katarzyna-Ita-Bienkowska

Dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska
adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, surdologopeda pracująca na co dzień z dziećmi po implantacji ślimakowej

Dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska jest adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pracownikiem Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, magistrem polonistyki i specjalistą surdologopedą. Od 20 lat jest związana także z Ośrodkiem Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Uczestniczyła w licznych kursach zawodowych oraz konferencjach i praktykach w Polsce i zagranicą. Praktycznie i naukowo zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z nauką języka fonicznego przez dzieci po implantacji ślimakowej. Jest autorką 35 artykułów naukowych, książek oraz podręczników metodycznych dotyczących rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami słuchu.